Podsumowanie sezonu 2017 i wnioski

  2 września 2017, 10:57  


Spoglądając za okno nasuwa się refleksja że lato mamy za sobą. Sezon letni od maja do sierpnia to najbardziej pracowity okres dla całego Zarządu Ogrodu. Dlatego częstotliwość publikacji na stronie naszego ogrodu i Facebooka była mniejsza, ale za to byliśmy cały czas osiągalni na terenie ogrodu. Zadania przyjęte do realizacji zatwierdzone w planie pracy na ten rok przez Walne Zebranie były bardzo absorbujące i i wymagały sporego zaangażowania. Z przyjemnością mogę przekazać, że zostały one zrealizowane w całości.

I tak na placu zabaw zamontowano: przyrządy do ćwiczeń rekreacyjnych, które od czasu uruchomienia znalazły sporo liczby chętnych do ćwiczeń, a dla dzieci stanął kompleks zabawowy, cały plac zabaw został doświetlony dodatkowo jedną lampą LED i objęty został monitoringiem. Uruchomiono monitoring bramy głównej i śmietnika oraz placu.

Już z pierwszych obserwacji zachowań działkowców przy śmietniku zapisanych przez kamerę, widzieliśmy sporo nieprawidłowości, które nie powinny mieć miejsca, dlatego opracowaliśmy regulamin korzystania z pojemnika na odpady komunalne, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej ogrodu oraz powieszony na bramce do kontenera. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie reguły nim zapisanych i nie traktować pojemnika na odpady komunalne jako sposobu na pozbycie się odpadów po remoncie czy innych odpadów wielkogabarytowych, ani też zużytego sprzętu domowego RTV lodówki itp. Dodatkowo od tego roku w pierwszej dekadzie każdego miesiąca podstawiany jest kontener na odpady zielone, gałęzie itp. We wrześniu liczymy się z większym zapotrzebowaniem więc jeżeli zajdzie taka potrzeba pojemnik podstawimy 2 razy. Ponadto tradycyjnie jak co roku od 14 lat w ostatnią sobotę lipca zorganizowano Dzień Działkowca, który w tym roku został bardzo dobrze przez Działkowców oceniony. Przy świetnym zespole i ustawionych stołach biesiadnych bawiliśmy się prawie do świtu. Niebawem po dobrej zabawie nad naszym regionem przeszła nawałnica, która nie ominęła naszego Ogrodu.

Na kilkunastu działkach zostały powyrywane drzewa z korzeniami i wylądowały na altanach, tragedia wisiała na włosku. Jednak los był na tyle łaskawy, że altany na które przewróciły się drzewa jakoś szczęśliwie to wytrzymały. Straż pożarna przez kilka dni pomagała przy usuwaniu skutków tego kataklizmu na naszym ogrodzie, działkowcy i zarząd byli pomocni wszędzie tam gdzie zachodziła do tego potrzeba. W tym miejscu chciałbym wszystkim użytkownikom przypomnieć, że decyzją podjętą przez Walne Zebranie tego roku, jakby z przeczuciem, wprowadzono uchwałę do realizacji przez wszystkich użytkowników działek, by dokonali przycinki drzew do wysokości regulaminowej. Gdyby zadanie to zostało przez Działkowców zrealizowanie w terminie, to należy sądzić, że skala szkód powstałych na terenie ogrodu byłaby dużo mniejsza. Ja swoje drzewa przyciąłem i dlatego oprócz jednego pochylonego drzewa nic więcej się nie stało, a na działce obok mojej trzy 10 metrowe drzewa wyrwało z korzeniami i położyły się na altanie. Z tego zdarzenia nasuwają się dwa wnioski: Po pierwsze to nieprzestrzeganie, ignorowanie przez Działkowców zarządzeń i uchwał, po drugie bezwzględne wyegzekwowanie od użytkowników działek realizacji zadania przyjętego przez walne zebranie 2017r. o doprowadzeniu wysokich drzew na działce do wysokości regulaminowej. W tym celu w dniu 02 września, komisja osób składająca się z członków zarządu dokona przeglądu ogrodu pod kątem wytypowania działek, które posiadają drzewostan niezgodny z regulaminem i wyznaczony zostanie termin bezwzględnej przecinki tych drzew. Takie działanie ma na celu zminimalizowanie strat materialnych w przypadku powtórki takich zjawisk, a według meteorologów tak będzie, oraz poprawienie komfortu współżycia sąsiedzkiego, bowiem wiemy, że wielu Działkowców narzeka że drzewa sąsiednich działek zaciemniają ich działkę, ale nie chcą zwracać uwagi by nie pogorszyć relacji sąsiedzkich. A propos relacji sąsiedzkich tego roku zarząd musiał wyjątkowo często interweniować w sprawach dotyczących współżycia sąsiedzkiego Działkowców. Z wielu indywidualnych spraw daje się pod wspólny mianownik wyciągnąć jeden istotny problem. Sprawa dotyczy zastawiania dróg wewnątrz ogrodowych. Stało się tak, że część Działkowców próbuje sobie drogę wewnątrz ogrodową uwłaszczyć, pozostawiając na niej swój samochód lub co gorzej gości, uniemożliwiając poruszanie się tą drogą innym. W związki z tym informujemy, że:

Podstawową zasadą jest obowiązek parkowania pojazdu na terenie działki, jeżeli to jest nie możliwe to pojazd należy ustawić na parkingu (szczególnie dotyczy to pojazdów gości).
Ewentualne pozostawienie pojazdu na drodze ogrodowej może nastąpić wyjątkowo pod warunkiem, że pozostawiony na tej drodze pojazd nie utrudnia, lub uniemożliwia przejazd i manewry innym pojazdom
Niedopuszczalne jest pozostawienie pojazdu w takim miejscu, które uniemożliwią wjazd na działkę innym użytkownikom, lub ograniczą swobodę przejazdu.
Niedopuszczalne jest uniemożliwianie przejazdu w jakikolwiek sposób innym użytkownikom działek, a tym bardziej służbom ratunkowym.
Oceniając całokształt problemów, który były przedmiotem interwencji zarządu na zażalenia czy skargi, gdyby zastosować staropolskie przysłowie, że zasadą jest nie czyń drugiemu co Tobie byłoby nie miłe – to większości spraw by nie było.

Przed nami Polska złota jesień chcielibyśmy, by każdy wyciągnął wnioski z niektórych sekwencji powyższego tekstu do czego zachęcam, a przede wszystkim stosował się do zarządzeń i uchwał Walnego Zebrania i zarządu, bo naszym zadaniem jest prowadzić takie działania, by nasz Ogród był bezpieczny, byśmy czuli w nim pozytywną energię bazującą na właściwych relacjach miedzy ludzkich, i by nasz Ogród był powodem naszej dumy. Bez Państwa dobrej woli sam zarząd może tylko chcieć, choć by realizował najlepsze projekty i inwestycje.