Odwołanie Walnego Zebrania

  16 marca 2020, 13:22  

W związku z sytuacją w kraju i decyzjami rządu, odwołujemy zaplanowane na 02 kwietnia Walne Zebranie Członków ROD Pod Żurawiem, a także wszystkie terminy z nim związane (wyłożenie do wglądu materiałów sprawozdawczych). Nie odbędzie się także zaplanowane na 23 marca posiedzenie zarządu. W ramach ewentualnie pilnych spraw dotyczących funkcjonowania Ogrodu w tym okresie prosimy kontaktować się telefonicznie ze swoimi sektorowymi.  O nowym terminie Walnego Zebrania będziemy zawiadamiać drogą pocztową i mailową i informować za pośrednictwem Facebooka oraz strony internetowej.

Prośba do wszystkich, którzy odczytali tę informację, by przekazywali ją swoim znajomym działkowcom. Sektorowi będą próbowali Państwa informować telefonicznie lub mailowo, bowiem nie ma czasu na zawiadamiania drogą pocztową.

Mamy nadzieję, że ta trudna sytuacja związana z wirusem, minie w miarę szybko, omijając nas czego Państwu i sobie życzę.