Komunikat w sprawie opłat Ogrodowych i Walnego Zebrania 2020

  8 sierpnia 2020, 12:27  

Komunikat

 w  związku  z  opublikowanym  Komunikatem  Krajowej  Rady Polskiego  Związku  Działkowców  z  dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie odbywania  walnych  zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie  epidemiologiczne:

Zarząd ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie na posiedzeniu w dniu 25.07.2020 r. podjął  Uchwałę nr 218/2020, w oparciu o powyższy  komunikat  i  uchwały  Krajowej Rady PZD  nr 2/IV/2020,  nr 3/IV/2020  oraz  uchwałę  nr 4/IV/2020, która  jest  uchwałą  kluczową w tej sprawie, gdyż kompleksowo  wskazuje na rozwiązanie sprawy Walnego Zebrania.

Zarząd ROD „Pod Żurawiem” podjął decyzję o odstąpieniu zwołania walnego zebrania w roku bieżącym i funkcjonować w oparciu ustalenia walnego zebrania ROD w 2019 roku. Wyjątek stanowią ustalenia kosztów w oparciu o ustawy rządowe RP w sprawie odpadów komunalnych i opłat energetycznych.

Jednocześnie anuluje się Uchwałę Nr 217/2020 podjętą w dniu 27.06.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Ogrodu za rok 2019 zostanie złożone razem ze sprawozdaniem za 2020 rok (oczywiście za każdy rok oddzielnie) na Walnym Zebraniu w 2021 r.

Koszty funkcjonowania Ogrodu i terminy opłat zostaną dostarczone działkowcom przez sektorowych, lub można odebrać od nich osobiście.