Obowiązek właściciela budynku

  6 maja 2022, 23:07  

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą ustawą, każdy właściciel budynku ma obowiązek do końca czerwca 2022 r złożyć deklarację ws. urządzeń będących źródłem ciepła i spalania paliw (np. bojler, kminek) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje można złożyć:
– elektronicznie przez stronę https://zone.gunb.gov.pl (dla posiadaczy profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego)
– listownie (na w/w stronie można pobrać wzór deklaracji)
– osobiście w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na stronie www.pzd.pl zamieszczony jest komunikat w tej sprawie.