Ogłoszenie

  23 października 2023, 23:53  

Od 1 listopada do 31. marca Ogród jest dozorowany.
W trosce o bezpieczeństwo naszego mienia w tym okresie, Zarząd zobowiązuje działkowców do zgłaszania telefonicznie faktu przebywania osób nie będących członkami ogrodu, a będą z upoważnienia użytkowników przebywać na działce np. ekipy remontowo-usługowe itp…
Także należy zgłaszać fakt całodobowego przebywania na działce przez działkowca.
Brak zgłoszenia może spowodować wezwanie policji przez osobę dozorującą.
Telefony do zgłoszenia:
663 759 190 do osoby dozorującej działka nr 175
603 535 313 prezes.