Protokół z przeglądu Ogrodu

  27 czerwca 2016, 11:04  

Jak co roku dokonano szczegółowego przeglądu Ogrodu jego wynikiem jest załączony protokół, który stanowi plan zadań do realizacji w 2016 roku dla zarządu i także dla użytkowników działek wskazanych w tym protokóle. Z bieżących spraw informuję o ukończeniu prac związanych z usunięciem awarii oświetlenie w części Ogrodu. Konieczne ze względów bezpieczeństwa użytkowników wyłączenie trwało ok. miesiąca. Dla niektórych niecierpliwych za długo, lecz gdy do wyboru był wydatek ok 11.000 zł – wycena dokonana przez jedną z firm która odpowiedziała na zapytanie ofertowe realizacja w ciągu 14 dni, a znacznie niższym kosztem przy realizacji we własnym zakresie trochę dłużej, podjęliśmy decyzję, która nie będzie skutkowała przekroczeniem budżetu na ten rok. Wykonaliśmy to zadanie kosztem ok 3500 zł.

Kolejnym zadaniem, które wynikło już po przeglądzie i nie ujęto go w protokóle to zabezpieczenie sprawnego wyjazdu z Ogrodu w sytuacji awaryjnej np. awaria zasilanie lub inne nadzwyczajne sytuacje. Rozblokowanie sterowników jest możliwe odpowiednimi kluczami, są upoważnione osoby, które posiadają klucze. Jednak zdarzyć się może, że w koniecznym momencie nikt nie będzie dostępny. Rozwiązanie to uruchomienie bramy awaryjnej ( tej z wyjazdem na łąkę) na klucz, który każdy będzie posiadał i w sytuacji awaryjnej będzie mógł wyjechać – zaznaczam tylko w sytuacji awaryjnej, by nikt nie był uwięziony przez awarie na Ogrodzie, lub w sytuacjach wjazdu służb ratunkowych. Ta opcja wymaga remontu bramy i modernizacji zamka. Jesteśmy na etapie zbierania informacji o koszcie tego przedsięwzięcia i szukania wykonawcy. Poniżej wcześniej przywołany protokół:

PROTOKÓŁ
z corocznego przeglądu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Żurawiem”

W dniach 22 i 29 maja 2016 r. zespół w składzie:

Roman Grzegorz
Krystyna Wandel
Bogdan Biesek
dokonał przeglądu infrastruktury ogrodowej, przejezdności wewnętrznych dróg i efektywności ich oświetlenia, a także zgodności z wymogami regulaminu ROD oraz estetyki ogrodu.

Celem przeglądu było ustalenie koniecznych do wykonania prac w infrastrukturze ogrodowej, jak również określenie zaleceń dla użytkowników działek. Podczas obchodu swoje spostrzeżenia oraz zalecenia zespół przekazał użytkownikom działek, przyjmując jednocześnie uwagi dotyczące funkcjonowania ogrodu.

1. Prace do wykonania w infrastrukturze ogrodowej:

a/ dokonać wymiany ok. 100 mb kabla energetycznego 4x35m/m2, w którym stwierdzono zły stan izolacji

b/ dokonać niezbędnych napraw w układzie zasilającym tak, aby wszystkie nowe oprawy oświetleniowe były w pełni sprawne

c/ odnowić trzy istniejące tablice ogłoszeniowe

d/ wymienić zamki przy czterech furtkach tak, aby można było otwierać je jednym kluczem oraz zainstalować samozamykacze

e/ wymienić zużyty zegar sterujący instalacją oświetlenia ogrodowego

f/ zlecić wykonanie badania bakteriologicznego wody z ogrodowej instalacji wodociągowej

g/ wystąpić do gminy o zgodę na wycięcie trzech świerków utrudniających przejazd przy działce nr 65, a po uzyskaniu zgody dokonać wycinki

h/ wykonanie innych prac wynikających z potrzeb bieżących

Aby zrealizować w/w prace koniecznym jest dokonanie zakupu:

– około 100mb kabla 4x35mm2 wraz z folią

– miernika impedancji do mierzenia stanu izolacji w obwodach elektrycznych

– nowego zegara sterującego ogrodową instalację oświetleniową

-20 szt. listew zaciskowych do przewodów celem wymiany w skrzynkach przyłączeniowych

2. Prace do wykonania przez użytkowników działek:

a/ Każda działka powinna mieć umieszczony w widocznym miejscu numer ewidencyjny (najlepiej na furtce wejściowej). Jest to w interesie użytkownika działki, aby w razie konieczności możliwe było szybkie udzielenie pomocy, bez zbędnego błądzenia i szukania.

Numer ewidencyjny powinien być widoczny od strony drogi, a jego kolorystyka i wymiary muszą być odpowiednie. Brak numeru działki, jego niewidoczne umieszczenie, małe wymiary, jak i zlewająca się z tłem kolorystyka to spostrzeżenia zespołu wymagające uzupełnienia lub dokonania korekty przez użytkownika działki.

Dotyczy to działek o numerach: 3, 56, 145, 155, 170

Drugi raz z rzędu stwierdzono brak numerycznego oznakowania niżej wymienionych działek:

26, 31, 33, 64, 79, 99, 189, 196

b/ Podczas przeglądu stwierdzono, że w wielu przypadkach posadzone na działkach drzewa i krzewy przerastają na zewnątrz działek, ograniczając przepustowość dróg, jak również zasłaniają oprawy oświetleniowe, co osłabia efektywność oświetlenia dróg ogrodowych w godzinach nocnych.

Dz. nr 2 – należy przyciąć żywopłot od strony drogi

Dz. nr 3 – należy obciąć gałęzie sosny oraz drzew liściastych zasłaniających lampę nr 3

Dz. nr 4 – rosnące przy drodze trzy świerki zasłaniają lampę nr 3, należy obciąć gałęzie i rozważyć ewentualne usunięcie drzew

Dz. nr 177 – należy obciąć gałęzie sosny i brzozy, które wyrastają na drogę i zasłaniają lampę nr 12

Dz. nr 54 – należy ściąć gałęzie (świerk i tuje) zasłaniające lampę nr 27

Dz. nr 30 – należy ściąć gałęzie świerku wyrastające na drogę i zasłaniające lampę nr 22

Dz. nr 8 – należy ściąć gałęzie brzozy i świerku zasłaniające lampę nr 15

Dz. nr 133 – należy obciąć żywopłot przy lampie nr 10, utrudniający przejazd

Dz. nr 160 – należy obciąć gałęzie świerku zasłaniające lampę nr 4

Dz. nr 104 – przyciąć gałęzie świerku przerastające na drogę

Dz. nr 108 – przyciąć gałęzie świerku zasłaniające lampę nr 35

Dz. nr 101 – obciąć gałęzie bzu wyrastające na drogę

Dz. nr 102 – obciąć gałęzie bzu oraz tuje wyrastające na drogę

Dz. nr 98 – przyciąć jałowiec wyrastający na drogę

Dz. nr 99 – przyciąć gałęzie bzu wyrastające na drogę

Dz. nr 57 – obciąć tuje ograniczające efektywność oświetlenia drogi

Dz. nr 68 – przyciąć wyrastający na drogę krzak bzu

Dz. nr 62 – obciąć żywopłot utrudniający przejazd drogą

Dz. nr 73 – obciąć gałęzie sosny i modrzewia wychodzące na drogę

Dz. nr 83 – gałęzie drzew całkowicie zasłaniają lampę nr 16, należy je usunąć

Dz. nr 32 – obciąć gałęzie jodły i sosny zasłaniające lampę nr 32

Dz. nr 78 – obciąć gałęzie zasłaniające lampę nr 24

Dz. nr 48 – obciąć wyrastające na drogę gałęzie sosny i ewentualnie rozważyć wystąpienie o zgodę na jej wycięcie

Drugi już raz z rzędu podczas przeglądu stwierdzono utrudnienia wynikające z wyrastających na drogę konarów drzew i krzewów, dotyczy to działek o numerach:

4, 30, 73, 133

Zarząd ROD apeluje do użytkowników działek o możliwie szybkie usunięcie stwierdzonych podczas przeglądu uciążliwości. W przeciwnym wypadku zmuszeni będziemy zlecić usunięcie ich osobom trzecim, a kosztami obciążeni zostaną poszczególni działkowcy.