Zgłoś swoją obecność na terenie Ogrodu po zmierzchu.

  16 listopada 2016, 11:00  

Zarządzenie zarządu ROD
Osoby, które zamierzają po godzinie 18 pozostać na terenie Ogrodu zobowiązane są ten fakt zgłosić osobie dozorującej Ogród, osobiście działka nr 175, lub telefonicznie 609408605 – przed godz-18 tą. Zarządzenie obowiązuje od listopada do końca marca każdego roku.