Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego

  29 października 2018, 10:15  

W dniu 26 października został rozstrzygnięty przetarg ogłoszony przez ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie ul. Ogrodowa na:
wymianę, w ogrodowej sieci elektroenergetycznej, 70 szt. żeliwnych skrzynek przyłączeniowych (złączy kablowych) na skrzynki wykonane z tworzywa na terenie ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie wg. specyfikacji SIWZ.

Do udziału w przetargu złożonych zostało 6 ofert. W dniu 26 10. 2018 r o godz. 17. Komisja Przetargowa dokonało otwarcia ofert. W wyniku weryfikacji 1 oferta nie spełniała wymogów formalnych zapisanych w SIWZ i została odrzucona. Pozostałe 5 ofert podlegało ocenie wg przyjętych w przetargu kryteriów. Wybrana została oferta firmy INECTI Patryk Stachowiak 88-300 Mogilno ul Leśna 8. NIP 557-166-30-15 która zaoferował najniższą cenę 108.500 zł brutto.

Wyniki ogłoszono w dniu 26.10.2018 r o godz. 1900 w obecności przedstawicieli 3 oferentów.
Edwin Piórkowski.
Prezes ROD Pod Żurawiem