Aktualizacja numerów telefonów na bramach

  21 kwietnia 2020, 16:09  

W maju przeprowadzona zostanie konserwacja i aktualizacja numerów telefonów do otwierania bram wjazdowych. Proszę o zgłaszanie ewentualnych zamian na maila: kontakt@pod-zurawiem.pl .
UWAGA: Każda działka ma prawo wprowadzić do systemu dwa numery do otwarcia swojej bramy. W przypadku gdy posiadacie już wprowadzone dwa numery to przy podaniu kolejnego proszę bezwzględnie podać numer który ma być wykasowany. W przypadku gdy nie będzie wskazany numer do skasowania aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.