Informacja dotycząca funkcjonowania Ogrodu w 2020 r.

  9 maja 2020, 09:56  

                                                                 Szanowni Działkowcy

Ponieważ na razie nic nie wskazuje na możliwość zorganizowania Walnego Zebrania, a życie i Wasza obecność w Ogrodzie się rozpoczęła zachodzi konieczność by przedstawić założenie planu finansowego i planu pracy na ten specyficzny 2020 rok. Ogród pomimo restrykcji, niedogodności musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i złożeniami statutowymi. Musi także regulować zobowiązania finansowe wynikające z umów zawartych na energie ,wodę  i wywóz odpadów komunalnych, a także utrzymać sprawność urządzeń i prowadzić konserwacje istniejącej infrastruktury ogrodowej. Mamy już za sobą usunięcie awarii na bramie B wynikłej z próby siłowego otwarcia bramy co spowodowało uszkodzenie śruby siłownika bramy, wymianę zamka w furtce na łąkę, awarię systemu otwierania bram na telefon. Mamy też za sobą dość długie, żmudne analizy i negocjacje dotyczące wyboru firmy obsługującej wywóz odpadów komunalnych. Cały szereg nowych uwarunkowań wprowadzonych nową ustawą „Śmieciową” spowodował bardzo duży wzrost cen za tą usługę co jest przedstawione w załączniku. Blisko 100% wzrost kosztów wywozu powinien być powodem wzrostu Państwa świadomości dotyczącej kwalifikacji wyrzucanych odpadów. Dotyczy to przede wszystkim odpadów zielonych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w PZD powinny być bezwzględnie kompostowane, a także zakazu wrzucania do pojemnika odpadów nie będących odpadami komunalnymi np. gruzu, elektro sprzętu co już w tym roku miało miejsce. Wszyscy słono płacimy za tych beztroskich, nie nazywając ich bardziej dosadnie działkowców, którzy na nasz koszt to robią. W tym roku zostanie założona kamera monitorująca obręb śmietnika, a wszystkie przypadki naruszenia obowiązujących zasad będą zgłaszane do urzędu celem zastosowania kar administracyjnych. Proszę Państwa do zadań gospodarza nie należy wręcz w dobie pandemii ma zakaz wrzucania pozostawionych przez Was worków ze śmieciami przy kontenerze, lub przedwczesne przed rozpoczęciem sezonu pozostawienie ponad 50 worków przy ogrodzeniu śmietnika. Takie zachowanie jest oburzające i wskazujące na lekceważenie przepisów działkowych, a także zarządu i ludzi pracujących na rzecz Ogrodu,  którzy mają zadanie zapewnienie zgodnego z przepisami obowiązującego prawa funkcjonowania Ogrodu. Członkowie zarządu też mają swoje działki też chcą na nich odpoczywać, a takie i inne przypadki naruszania obowiązujących zasad skutecznie im tą możliwość odbierają, no i przede wszystkim nas wszystkich narażają na koszty związanie z opłatami za użytkowanie działki. Mam nadzieją, że świadomość wynikła ze znaczącego wzrostu kosztów za śmieci spowodują Państwa refleksje i pewien odruch swojej samokontroli i nie tylko. Początek tego sezonu dla zarządu to nie tylko wyżej opisane załatwione  sprawy, ale także pojawił się problem znacznie słabszego ciśnienia w sieci wodociągowej. Kilkukrotne  monity w Zakładzie Gospodarki Komunalnej kończyły się informacją, że pompy zasilające pracują normalnie ciśnienie w sieci to ok 4 atmosfer, że wodę należy oszczędzać, bo zmiany klimatyczne a przede wszystkim susza i przyrost liczby mieszkańców do odbioru wody spowodował, że możemy mieć do czynienia z deficytem wody, a Rada Gminy szykuje uchwałę zakazującą używania wody do podlewania pod groźbą grzywny. Jednak w wyniku interwencji na Ogrodzie pojawili się pracownicy ZGK Nowa Wieś Wielka, robili coś w studzienkach i oby to dało efekt. Jednak nie ulega wątpliwości, że w szczycie zapotrzebowanie na wodę mogą się pojawić problemy, które spróbujemy rozwiązywać, bez gwarancji sukcesu. Dla wszystkich którzy będą mieli problemy z ciśnieniem wody w sieci podaję numer do dyspozytora w ZGK NWW 52 381 22 20 na który można dzwonić w przypadku zaniku ciśnienia. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Ogrodu, problemami, pytaniami prosimy dzwonić do swoich sektorowych, którzy w pierwszej kolejności powinni być informowani o problemach wątpliwościach itp. Natomiast praktyka wykazuje, że pomijacie tą drogę  i  wszystkie problemy zgłaszacie do prezesa, owszem zawsze jestem do Państwa dyspozycji, lecz proszę nie pomijać sektorowych, którzy są odpowiedzialni za swój sektor i bez wątpienia też pomogą.

Mam nadzieję, że mimo braku ostatecznej decyzji Walnego zebrania, w niecodziennych uwarunkowaniach i ograniczeniach spowodowanych pandemią będziemy  realizować założony plan pracy i finansowy, by zapewnić wszystkim działkowcom odpoczynek i przyjemność korzystania z dóbr własnej działki, która w dobie pandemii nabrała jeszcze większej wartości.

Życząc wszystkich działkowcom przede wszystkim zdrowia, i dobrego wypoczynku na działce mam nadzieję, że we wzajemnych naszych relacjach będzie dominowało wzajemne zrozumienie i wspólna troska o nasz wspaniały Ogród.

                                                                             Projekt planu pracy

ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie na 2020 rok

1.Przeprowadzenie przeglądu wiosennego po zakończeniu inwestycji i opracowanie harmonogramu prac niezbędnych i remontowych w Ogrodzie. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Zarząd prosi działkowców o zgłaszanie propozycji w tym zakresie sektorowym, pisemnie wrzucając do skrzynek pocztowych znajdujących się przy bramie A, lub na drzwiach biura Zarządu, lub drogą mailową.

2.Przeprowadzenie posiedzeń Zarządu w każdą ostatnia sobotę miesiąca o godz. 11 w sezonie działkowym od maja do września na terenie Ogrodu w budynku gospodarczym, oraz ustanowienie dyżurów w tym dniu członków Zarządu umożliwiających członkom Ogrodu zgłaszanie uwag, propozycji, czy też skarg lub zażaleń. (Wykonanie uzależnione od zezwoleń MZ dot. Koronawirusa)

3.Bieżące usuwanie zgłoszonych i zauważonych awarii, usterek, uszkodzeń.

4.Koszenie trawy na terenie Ogrodu i wokół ogrodzenia zewnętrznego i utrzymanie przejezdności drogi awaryjnej.

5.Bieżące naprawy mające na celu utrzymanie walorów użytkowych pomostu wędkarskiego.

6.Przeprowadzenie odczytów  liczników energii elektrycznej i wodomierzy.

7.Zorganizowanie i przeprowadzenie corocznych obchodów Dnia Działkowca..(Wykonanie uzależnione od zezwoleń MZ dot. Koronawirusa)

8.Dalsze egzekwowanie przycinki wysokich drzew znajdujących się na naszych działkach do wysokości 5m.  Bowiem teraz są skargi na to że zbyt wysokie drzewa zasłaniają dostęp słońca sąsiednim działkom lub zagrażają bezpieczeństwu.

9.Dokończenie spisu inwentaryzacyjnego liczników w altanach i szafkach. To zadanie wymaga także zaangażowania użytkowników działek w których usytuowane są szafki by udostępnili wejście na działkę celem dokonania odczytu z licznika w altanie i szafie, a następnie dokonanie rozliczenia energii. (Wykonanie uzależnione od zezwoleń MZ dot. Koronawirusa)

10.Wdrożenie nowej odsłony strony internetowej www.pod-zurawiem.pl i sukcesywne administrowanie, redagowanie, moderowanie strony internetowej Ogrodu i Facebooka oraz prowadzenie ciągłej niezbędnej korespondencji mailowej.

11.Aktualizowanie oprogramowania sterowników do bram, bieżące usuwanie awarii, blokad sterowników. Aktualizacja numerów do otwierania bramy możliwa będzie 2 razy w sezonie ok 15 maja i 30 sierpnia.

12.Odkażenie piasku w piaskownicy ewentualne zabezpieczenie dostępu do piaskownicy przed kotami które zostawiają w niej swoje ślady. (Wykonanie uzależnione od zezwoleń MZ dot. Koronawirusa)

13.Modernizacja monitoringu przy bramie B, zastosowanie osobnej kamery na stanowisko śmietnika

14.Konserwacja siłowników i urządzeń sterujących otwieraniem bram.

15.Zakup drukarki umożliwiającej prace administracyjne w biurze Ogrodu

16.Zakup przyrządu pomiarowego do pomiaru impedencji Sonel MZC 20E

17.Dokonanie dwukrotnie spisu liczników energetycznych i wodomierzy.

18.Zakup i obsadzenie wzdłuż ogrodzenia stanowiska na kontener na śmieci tujami szmaragd, celem zminimalizowania przepływu nieprzyjemnych zapachów na sąsiadujące w pobliżu działki.

19.Odnowienie tablic informacyjnych w Ogrodzie.

20.Wystąpienie do gminy NWW z wnioskiem o zezwolenie na usytuowanie w pasie drogi lustra bezpieczeństwa  – dotyczy bramy A od strony lasu.

21.Malowanie bram A i C.2×400,-

22.Powołanie zespołu Kolegium Ogrodów PZD Prądocin celem ustalania wspólnej strategii działań w zakresie przygotowań do realizacji w dalszych latach inwestycji kanalizacyjnej.

 

Wyliczenie szczegółowe kosztów stałych w 2020 roku.

  1. Wywóz odpadów komunalnych:

– koszt kontenera 10                 991,- zł. waga odpadów do 800 kg.

–  ponad 800 kg.wagi                 795,- zł. za każdą tonę

Za kontener 1800 kg.  1.786,- zł.netto

                                 +VAT x 1,08  =   1.928,88 zł.

x 24 pojemniki     = 46.293, –  zł.

: 196 działek        =                                     236,- zł./dz.

– koszt kontenerów opakowań

40,- zł. + 97,- zł.           =     137, –  zł.

VAT x 1,08                    =    147,96 zł.

x 12 pojemników  =  1.775,52 zł.

: 196 działek          =                                       9,- zł./dz.

245,- zł.

– Opłata energetyczna                                                25,- zł.

– Opłata wodna                                                            15,- zł.

– Składka członkowska                                                  6,- zł.

Łącznie koszty stałe                             291,- zł.