Komunikat dotyczący wpłat zaliczek.

  9 maja 2020, 10:06  

Ważna informacja  dla działkowców!

Zgodnie z Uchwałą Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców  z  dnia 11.03.2020 r. upoważniającą  do pobierania  od działkowców  z  ROD  zaliczek  z  tytułu  opłat  ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku.

Zarząd ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie  zwraca  się  z  prośbą  o dokonanie pierwszej wpłaty na utrzymanie ogrodu do 31.05.2020 r. w  wysokości 291,- zł.

Kwota obejmuje:  – składkę członkowską                               6,- zł.

– wywóz odpadów komunalnych        245,- zł.

– opłata energetyczna i wodna

na rzecz ogrodu                                      40,- zł.

Prosimy  również  o  regulowanie  bieżących  opłat  za  energię elektryczną  i  wodę – według  cen  poprzedniego  roku.

Wszystkie opłaty, z wyszczególnieniem tytułu wpłaty, należy dokonywać na konto ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy nr 95 8142 0007 0000 1294 2000 0003.