Gospodarka odpadami na terenie Ogrodu

  3 lipca 2020, 14:07  

Zasady gospodarki odpadami na terenie ROD „Pod Żurawiem”
ustalone w związku ze znacznym wzrostem cen wywozu.

Zabrania się wyrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci:

– odpadów komunalnych nie pochodzących z działki
– materiałów budowlanych i rozbiórkowych
– zużytych baterii, sprzętu elektrycznego, elektroniki
– przedmiotów wyposażenia wnętrz i odpadów wielkogabarytowych
– leków, odpadów medycznych, opakowań po materiałach niebezpiecznych
– trawy, liści i gałęzi

Odpady powyższe wywozimy we własnym zakresie.

Miejsce składowania odpadów objęte jest stałym monitoringiem.
Osoby, które dopuszczą się łamania powyższych zasad, będą obciążone kosztami ich usunięcia z powództwa cywilnego. 

Zarząd ROD „Pod Żurawiem”