Komunikat dotyczący wpłat zaliczek.

  9 maja 2020, 10:06  

Ważna informacja  dla działkowców!

Zgodnie z Uchwałą Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców  z  dnia 11.03.2020 r. upoważniającą  do pobierania  od działkowców  z  ROD  zaliczek  z  tytułu  opłat  ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku.

Zarząd ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie  zwraca  się  z  prośbą  o dokonanie pierwszej wpłaty na utrzymanie ogrodu do 31.05.2020 r. w  wysokości 291,- zł.

Kwota obejmuje:  – składkę członkowską                               6,- zł.

– wywóz odpadów komunalnych        245,- zł.

– opłata energetyczna i wodna

na rzecz ogrodu                                      40,- zł.

Prosimy  również  o  regulowanie  bieżących  opłat  za  energię elektryczną  i  wodę – według  cen  poprzedniego  roku.

Wszystkie opłaty, z wyszczególnieniem tytułu wpłaty, należy dokonywać na konto ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy nr 95 8142 0007 0000 1294 2000 0003.

 


Informacja dotycząca funkcjonowania Ogrodu w 2020 r.

  9 maja 2020, 09:56  

                                                                 Szanowni Działkowcy

Ponieważ na razie nic nie wskazuje na możliwość zorganizowania Walnego Zebrania, a życie i Wasza obecność w Ogrodzie się rozpoczęła zachodzi konieczność by przedstawić założenie planu finansowego i planu pracy na ten specyficzny 2020 rok. Ogród pomimo restrykcji, niedogodności musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i złożeniami statutowymi. Musi także regulować zobowiązania finansowe wynikające z umów zawartych na energie ,wodę  i wywóz odpadów komunalnych, a także utrzymać sprawność urządzeń i prowadzić konserwacje istniejącej infrastruktury ogrodowej.


Aktualizacja numerów telefonów na bramach

  21 kwietnia 2020, 16:09  

W maju przeprowadzona zostanie konserwacja i aktualizacja numerów telefonów do otwierania bram wjazdowych. Proszę o zgłaszanie ewentualnych zamian na maila: kontakt@pod-zurawiem.pl .
UWAGA: Każda działka ma prawo wprowadzić do systemu dwa numery do otwarcia swojej bramy. W przypadku gdy posiadacie już wprowadzone dwa numery to przy podaniu kolejnego proszę bezwzględnie podać numer który ma być wykasowany. W przypadku gdy nie będzie wskazany numer do skasowania aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.


  8 kwietnia 2020, 12:01  


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

  3 kwietnia 2020, 22:09  

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.


Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii – 01.04.2020

  1 kwietnia 2020, 19:11  


Odwołanie Walnego Zebrania

  16 marca 2020, 13:22  

W związku z sytuacją w kraju i decyzjami rządu, odwołujemy zaplanowane na 02 kwietnia Walne Zebranie Członków ROD Pod Żurawiem, a także wszystkie terminy z nim związane (wyłożenie do wglądu materiałów sprawozdawczych). Nie odbędzie się także zaplanowane na 23 marca posiedzenie zarządu. W ramach ewentualnie pilnych spraw dotyczących funkcjonowania Ogrodu w tym okresie prosimy kontaktować się telefonicznie ze swoimi sektorowymi.  O nowym terminie Walnego Zebrania będziemy zawiadamiać drogą pocztową i mailową i informować za pośrednictwem Facebooka oraz strony internetowej.

Prośba do wszystkich, którzy odczytali tę informację, by przekazywali ją swoim znajomym działkowcom. Sektorowi będą próbowali Państwa informować telefonicznie lub mailowo, bowiem nie ma czasu na zawiadamiania drogą pocztową.

Mamy nadzieję, że ta trudna sytuacja związana z wirusem, minie w miarę szybko, omijając nas czego Państwu i sobie życzę.
Najnowsze informacje