25 maja 2020, 23:08  


Komunikat dotyczący wpłat zaliczek.

  9 maja 2020, 10:06  

Ważna informacja  dla działkowców!

Zgodnie z Uchwałą Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców  z  dnia 11.03.2020 r. upoważniającą  do pobierania  od działkowców  z  ROD  zaliczek  z  tytułu  opłat  ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku.

Zarząd ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie  zwraca  się  z  prośbą  o dokonanie pierwszej wpłaty na utrzymanie ogrodu do 31.05.2020 r. w  wysokości 291,- zł.

Kwota obejmuje:  – składkę członkowską                               6,- zł.

– wywóz odpadów komunalnych        245,- zł.

– opłata energetyczna i wodna

na rzecz ogrodu                                      40,- zł.

Prosimy  również  o  regulowanie  bieżących  opłat  za  energię elektryczną  i  wodę – według  cen  poprzedniego  roku.

Wszystkie opłaty, z wyszczególnieniem tytułu wpłaty, należy dokonywać na konto ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy nr 95 8142 0007 0000 1294 2000 0003.

 


Informacja dotycząca funkcjonowania Ogrodu w 2020 r.

  9 maja 2020, 09:56  

                                                                 Szanowni Działkowcy

Ponieważ na razie nic nie wskazuje na możliwość zorganizowania Walnego Zebrania, a życie i Wasza obecność w Ogrodzie się rozpoczęła zachodzi konieczność by przedstawić założenie planu finansowego i planu pracy na ten specyficzny 2020 rok. Ogród pomimo restrykcji, niedogodności musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i złożeniami statutowymi. Musi także regulować zobowiązania finansowe wynikające z umów zawartych na energie ,wodę  i wywóz odpadów komunalnych, a także utrzymać sprawność urządzeń i prowadzić konserwacje istniejącej infrastruktury ogrodowej.


Aktualizacja numerów telefonów na bramach

  21 kwietnia 2020, 16:09  

W maju przeprowadzona zostanie konserwacja i aktualizacja numerów telefonów do otwierania bram wjazdowych. Proszę o zgłaszanie ewentualnych zamian na maila: kontakt@pod-zurawiem.pl .
UWAGA: Każda działka ma prawo wprowadzić do systemu dwa numery do otwarcia swojej bramy. W przypadku gdy posiadacie już wprowadzone dwa numery to przy podaniu kolejnego proszę bezwzględnie podać numer który ma być wykasowany. W przypadku gdy nie będzie wskazany numer do skasowania aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.


  8 kwietnia 2020, 12:01  


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

  3 kwietnia 2020, 22:09  

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.


Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii – 01.04.2020

  1 kwietnia 2020, 19:11  
Najnowsze informacje