Odwołanie Walnego Zebrania

  16 marca 2020, 13:22  

W związku z sytuacją w kraju i decyzjami rządu, odwołujemy zaplanowane na 02 kwietnia Walne Zebranie Członków ROD Pod Żurawiem, a także wszystkie terminy z nim związane (wyłożenie do wglądu materiałów sprawozdawczych). Nie odbędzie się także zaplanowane na 23 marca posiedzenie zarządu. W ramach ewentualnie pilnych spraw dotyczących funkcjonowania Ogrodu w tym okresie prosimy kontaktować się telefonicznie ze swoimi sektorowymi.  O nowym terminie Walnego Zebrania będziemy zawiadamiać drogą pocztową i mailową i informować za pośrednictwem Facebooka oraz strony internetowej.

Prośba do wszystkich, którzy odczytali tę informację, by przekazywali ją swoim znajomym działkowcom. Sektorowi będą próbowali Państwa informować telefonicznie lub mailowo, bowiem nie ma czasu na zawiadamiania drogą pocztową.

Mamy nadzieję, że ta trudna sytuacja związana z wirusem, minie w miarę szybko, omijając nas czego Państwu i sobie życzę.


Jak pozbyć się pnia po ściętym drzewie?

  12 sierpnia 2019, 10:32  


W każdym ogrodzie może zajść potrzeba wycięcia starego drzewa, które bardzo choruje, obumiera lub przestało owocować. O ile samo wycięcie drzewa jest dość proste, problemem jest usunięcie pnia po ściętym drzewie, zazwyczaj mocno zakorzenionego w ziemi. Na szczęście istnieje prosta, w 100% skuteczna metoda usuwania pni, dzięki której pniak po prostu… zniknie! To co po nim zostanie można rozgrabić lub wrzucić na kompost.


Informacje i porady dotyczące wycinki drzew

  10 sierpnia 2019, 10:42  


Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia – nowe przepisy 2017
Z dniem 17 czerwca 2017 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów, opierające się na ustawie dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Zmiany znoszą dotychczasową „samowolkę” właściciela posesji, wprowadzoną od 1 stycznia 2017. Od teraz tylko niektóre drzewa będzie można wyciąć bez zezwolenia. Czy nowe przepisy okażą się korzystne dla obywateli? Oto jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia według najnowszych przepisów. Artykuł zaktualizowany w czerwcu 2017!


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego

  29 października 2018, 10:15  

W dniu 26 października został rozstrzygnięty przetarg ogłoszony przez ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie ul. Ogrodowa na:
wymianę, w ogrodowej sieci elektroenergetycznej, 70 szt. żeliwnych skrzynek przyłączeniowych (złączy kablowych) na skrzynki wykonane z tworzywa na terenie ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie wg. specyfikacji SIWZ.

Do udziału w przetargu złożonych zostało 6 ofert. W dniu 26 10. 2018 r o godz. 17. Komisja Przetargowa dokonało otwarcia ofert. W wyniku weryfikacji 1 oferta nie spełniała wymogów formalnych zapisanych w SIWZ i została odrzucona. Pozostałe 5 ofert podlegało ocenie wg przyjętych w przetargu kryteriów. Wybrana została oferta firmy INECTI Patryk Stachowiak 88-300 Mogilno ul Leśna 8. NIP 557-166-30-15 która zaoferował najniższą cenę 108.500 zł brutto.

Wyniki ogłoszono w dniu 26.10.2018 r o godz. 1900 w obecności przedstawicieli 3 oferentów.
Edwin Piórkowski.
Prezes ROD Pod Żurawiem


Przetarg na modernizacje sieci elektroenergetycznej w Ogrodzie

  1 października 2018, 10:20  

Rodzinny Ogród Działkowy „POD ŻURAWIEM” w Prądocinie gm. Nowa Wieś Wielka. ul. Ogrodowa 53 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie:
Wymiany, w ogrodowej sieci elektroenergetycznej, 70 szt. żeliwnych skrzynek przyłączeniowych (złączy kablowych) na skrzynki wykonane z tworzywa.

Szczegóły zamówienia w pliku do pobrania: SIWZ


Koszty funkcjonowania Ogrodu na 2018

  20 czerwca 2018, 10:29  

Informacja z Walnego Zebrania ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie z dnia 13.04.2018 r. Przekazujemy do wiadomości i stosowania ustalenia uchwalone przez członków Ogrodu na Walnym Zebraniu.
Informacja


Podsumowanie sezonu 2017 i wnioski

  2 września 2017, 10:57  


Spoglądając za okno nasuwa się refleksja że lato mamy za sobą. Sezon letni od maja do sierpnia to najbardziej pracowity okres dla całego Zarządu Ogrodu. Dlatego częstotliwość publikacji na stronie naszego ogrodu i Facebooka była mniejsza, ale za to byliśmy cały czas osiągalni na terenie ogrodu. Zadania przyjęte do realizacji zatwierdzone w planie pracy na ten rok przez Walne Zebranie były bardzo absorbujące i i wymagały sporego zaangażowania. Z przyjemnością mogę przekazać, że zostały one zrealizowane w całości.
Najnowsze informacje