Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego

  29 października 2018, 10:15  

W dniu 26 października został rozstrzygnięty przetarg ogłoszony przez ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie ul. Ogrodowa na:
wymianę, w ogrodowej sieci elektroenergetycznej, 70 szt. żeliwnych skrzynek przyłączeniowych (złączy kablowych) na skrzynki wykonane z tworzywa na terenie ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie wg. specyfikacji SIWZ.

Do udziału w przetargu złożonych zostało 6 ofert. W dniu 26 10. 2018 r o godz. 17. Komisja Przetargowa dokonało otwarcia ofert. W wyniku weryfikacji 1 oferta nie spełniała wymogów formalnych zapisanych w SIWZ i została odrzucona. Pozostałe 5 ofert podlegało ocenie wg przyjętych w przetargu kryteriów. Wybrana została oferta firmy INECTI Patryk Stachowiak 88-300 Mogilno ul Leśna 8. NIP 557-166-30-15 która zaoferował najniższą cenę 108.500 zł brutto.

Wyniki ogłoszono w dniu 26.10.2018 r o godz. 1900 w obecności przedstawicieli 3 oferentów.
Edwin Piórkowski.
Prezes ROD Pod Żurawiem


Przetarg na modernizacje sieci elektroenergetycznej w Ogrodzie

  1 października 2018, 10:20  

Rodzinny Ogród Działkowy „POD ŻURAWIEM” w Prądocinie gm. Nowa Wieś Wielka. ul. Ogrodowa 53 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie:
Wymiany, w ogrodowej sieci elektroenergetycznej, 70 szt. żeliwnych skrzynek przyłączeniowych (złączy kablowych) na skrzynki wykonane z tworzywa.

Szczegóły zamówienia w pliku do pobrania: SIWZ


Koszty funkcjonowania Ogrodu na 2018

  20 czerwca 2018, 10:29  

Informacja z Walnego Zebrania ROD „Pod Żurawiem” w Prądocinie z dnia 13.04.2018 r. Przekazujemy do wiadomości i stosowania ustalenia uchwalone przez członków Ogrodu na Walnym Zebraniu.
Informacja


Podsumowanie sezonu 2017 i wnioski

  2 września 2017, 10:57  


Spoglądając za okno nasuwa się refleksja że lato mamy za sobą. Sezon letni od maja do sierpnia to najbardziej pracowity okres dla całego Zarządu Ogrodu. Dlatego częstotliwość publikacji na stronie naszego ogrodu i Facebooka była mniejsza, ale za to byliśmy cały czas osiągalni na terenie ogrodu. Zadania przyjęte do realizacji zatwierdzone w planie pracy na ten rok przez Walne Zebranie były bardzo absorbujące i i wymagały sporego zaangażowania. Z przyjemnością mogę przekazać, że zostały one zrealizowane w całości.


Regulamin gospodarki odpadami komunalnymi w R.O.D. „Pod Żurawiem”

  2 lipca 2017, 10:52  

Uchwała nr 189/2017 Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Żurawiem” z dnia 24 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Uchwała 189/2017


Zgłoś swoją obecność na terenie Ogrodu po zmierzchu.

  16 listopada 2016, 11:00  

Zarządzenie zarządu ROD
Osoby, które zamierzają po godzinie 18 pozostać na terenie Ogrodu zobowiązane są ten fakt zgłosić osobie dozorującej Ogród, osobiście działka nr 175, lub telefonicznie 609408605 – przed godz-18 tą. Zarządzenie obowiązuje od listopada do końca marca każdego roku.


Protokół z przeglądu Ogrodu

  27 czerwca 2016, 11:04  

Jak co roku dokonano szczegółowego przeglądu Ogrodu jego wynikiem jest załączony protokół, który stanowi plan zadań do realizacji w 2016 roku dla zarządu i także dla użytkowników działek wskazanych w tym protokóle. Z bieżących spraw informuję o ukończeniu prac związanych z usunięciem awarii oświetlenie w części Ogrodu. Konieczne ze względów bezpieczeństwa użytkowników wyłączenie trwało ok. miesiąca. Dla niektórych niecierpliwych za długo, lecz gdy do wyboru był wydatek ok 11.000 zł – wycena dokonana przez jedną z firm która odpowiedziała na zapytanie ofertowe realizacja w ciągu 14 dni, a znacznie niższym kosztem przy realizacji we własnym zakresie trochę dłużej, podjęliśmy decyzję, która nie będzie skutkowała przekroczeniem budżetu na ten rok. Wykonaliśmy to zadanie kosztem ok 3500 zł.
Najnowsze informacje